Inox sudovi u porumu

Tu se dešava magija

Ima tu, svakako, i znanja, i nauke, ali sigurno postoji i neka magija, nešto što je duhovno, a ne isključivo materijalno…